Măsuri luate și Prevenție

Avizier WEB

Comunicat de presă USV Având în vedere publicarea Decretului prezidențial privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în data de 17 martie 2020 Consiliul de Administrație (CA) al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a analizat situația generată de răspândirea COVID-19 și a decis ca prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 22/11.03.2020 cu privire la măsurile implementate în USV pentru prevenirea epidemiei să fie extinse până la data de 22 aprilie 2020 inclusiv. Astfel, dintre măsurile pentru care se extinde perioada de aplicare, amintim:

- titularii de curs, seminar și proiect vot transmite studenților, prin mijloace electronice, suporturile de curs, seminar și proiect și vor menține dialogul cu studenții prin aceleași mijloace; - în cazul cursurilor, seminariilor sau proiectelor pentru care susținerea activității didactice nu poate fi efectuată prin mijloace electronice, odată cu reluarea activităților didactice, acestea se vor reprograma în orar; - studenților din anii terminali li se recomandă să lucreze la proiectele/lucrările de diplomă/licență/disertație; - toate activitățile de laborator, la disciplinele la care sunt prevăzute aceste activități didactice, vor fi reprogramate după reluarea activităților didactice.

De asemenea, membrii CA au dezbătut și aprobat alte hotărâri importante. Studenții sunt informați că neachitarea taxelor de școlarizare și a taxelor privind contractarea creditelor restante, în perioada suspendării activităților didactice, nu va atrage exmatricularea și nici calcularea dobânzilor sau penalităților de întârziere pentru sumele respective, cu condiția ca aceste taxe să fie plătite în primele 3 zile lucrătoare de la reluarea activităților didactice în regim normal. După acest termen, vor fi aplicate măsurile prevăzute în contractele de studii și regulamentele în vigoare. În ceea ce privește bursele pentru intervalul aprilie-septembrie 2020, studenții sunt asigurați că acestea vor fi alocate conform deciziilor de acordare. Pe parcursul perioadei de suspendare a cursurilor față în față, dosarele pentru acordarea burselor se vor putea transmite și în format electronic, în conformitate cu calendarul deja aprobat, urmând ca, în format fizic, dosarele să fie depuse în primele trei zile lucrătoare de la reluarea activităților didactice. Conducerea Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va urmări îndeaproape evoluția situației actuale la nivel regional, național și internațional și, în funcție de schimbările care vor interveni, Consiliul de Administrație și Senatul Universității vor lua toate măsurile care se impun și le vor comunica cu celeritate întregii comunități academice.

De ce este importantă respectarea măsurilor de distanțare socială și, mai nou, stare de urgență: Starea de urgență nu trebuie văzută ca măsură gravă ci ca o măsură ce permite evitarea unor legi în aceste momente. Spre exemplu, trebuie achiziționate diverse lucruri (echipamente, teste, medicamente) și nu mai putem respecta legea achizițiilor publice care ar întârzia foarte mult aplicarea măsuriior. De asemenea, sunt persoane care se comportă iresponsabil la adresa celorlalți și atunci trebuie să poți acționa într-un regim de urgență pentru testarea și izolarea lor. De asemenea, este nevoie de transferul unor persoane, angajarea altora în regim de urgență, etc. iar legea actuală necesită termene de luni de zile pentru proceduri ce se pot desfășura în ore!

Avem tot felul de scenarii alarmiste, uneori puse și seama oamenilor de știință. Este normal ca oamenii de știință să facă tot felul de scenarii și simulări și să le prezinte autorităților pentru ca acestea să acționeze punând în balanță toate posibilitățile. Însă aceste scenarii iau în calcul numai anumite aspecte, factori, parametrii estimați (dacă voi avea timp voi reveni diseară cu un mesaj pe această temă) și e de ajuns să neglijezi un parametru (spre exemplu, evoluția sau estimarea greșită a temperaturii pentru următoarele 2-3 săptămâni) pentru ca scenariul să conducă la o rată mut mai mare de multiplicare. Însă chiar dacă ajungem la milioane de persoane infectate nu înseamnă că vor muri milioane de oameni. Cea mai mare majoritate vom avea forme ușoare, peste care vom trece, iar cei care sunt mai vulnerabili vor trebui tratați cu mai multă atenți și suport.

Material video despre COVID-19. Prezentare detaliată, prevenție, răspândire, izolare dar și alte elemente.

Realizări

USV a implementat o linie semi-automată de testare COVID-19, care va fi predată Spitalului Județean Suceava pentru înființarea laboratorului de testare Echipa Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a implementat o linie semi-automată de testare pentru coronavirus (COVID-19), sub coordonarea șefului de lucrări biolog Andrei Lobiuc și a profesorului universitar Mihai Dimian, cu consultarea colegilor de la Institutul „Matei Balș” din București și a specialiștilor din industria de profil. Această linie de testare este formată dintr-un aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi nucleici, hotă microbiologică cu certificare de siguranță clasa II, vortex, centrifugă cu răcire, laptop, pipete automate monocanal și multicanal. Echipamentele folosite în acest demers sunt de ultimă generație, extractorul automat, cu o capacitate de 24 de probe, permițând reducerea timpului de lucru si creșterea siguranței microbiologice. De asemenea, menționăm faptul că aparatul Real Time PCR este de tip multiplex, ceea ce înseamnă că, în combinație cu kit-urile de detecție folosite, permite triplarea numărului de probe efectuate în același timp, cele 3 gene ale COVID-19 fiind amplificate și cuantificate simultan. Astfel, estimările efectuate arată că este posibilă efectuarea a peste 200 de teste de mare precizie zilnic, pornind de la probe biologice recoltate de la pacienți. Echipamentele au fost achiziționate pe parcursul anului 2019, prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană coordonat de prof.univ.dr. Mihai Covașă și prof.univ.dr. Mihai Dimian. Linia de testare va fi instalată în cadrul Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava în zilele următoare, după instruirea personalului implicat și amenajarea spațiului alocat pentru laboratorul de diagnosticare moleculară COVID-19, activități care se află în derulare, sub coordonarea managerului Spitalului, Vasile Rîmbu.
Momentan aceasta secțiune se află în lucru, iar în cel mai scurt timp revenim cu detalii.
Momentan aceasta secțiune se află în lucru, iar în cel mai scurt timp revenim cu detalii.

Alerte și măsuri!

Alertă! Spălați-vă mâinile de multe ori, minimum 20 secunde, folosiți și dezinfectanți.
Alertă! Nu vă atingeți ochii, nasul si gura cu mâinile, folosiți mănuși de protecție.
Măsuri! Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute.
Important! Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți, evitați contactele directe.

Material video despre COVID-19